1. Moodswings


  Datum: 20-11-2021, Categorieën: Extreem Auteur: Mr_Mystery, Bron: Opwindend

  Ze vroeg zich af waar die gevoelens vandaan kwamen, het gevoel dingen te willen verscheuren, te willen gooien, te willen breken. Ze kon het voelen, een drukkend, gespannen gevoel in haar borst. Haar ademhaling was haperend en onregelmatig. Haar handen balden zich tot vuisten, de lange nagels graafden zich in haar handpalmen, en ze haalde een paar keer lang en diep adem. Het hielp niet.
  
  Ze wist dat hij snel zou komen. Ze wilde zowel dat hij er zou zijn als dat ze alleen zou zijn. Ze wist dat ze niet zou kunnen verbergen hoe ze zich voelde. Hij kende haar zo goed. Hij kon haar emoties zo gemakkelijk peilen, soms met slechts een snelle blik op haar gezicht.
  
  Terwijl ze door de woonkamer ijsbeerde, voelde ze haar lichaam opwarmen. Haar gedachten raasden door elkaar en ze probeerde de vele emoties die in haar opkwamen te ordenen. Ze voelde zich boos, gefrustreerd, eenzaam, en een diep gevoel van geen controle te hebben over haar eigen leven.
  
  Vrienden maakten plannen, en verbraken die dan. Hoe harder ze werkte op haar werk, hoe drukker het werd. Sommige van haar vrienden waren getrouwd en door familieverplichtingen niet op elk moment beschikbaar. Ze voelde zich overgeleverd aan de grillen van alle anderen in de wereld, dat niets haar beslissing was, dat er nooit iets gebeurde wat zij wilde of nodig had.
  
  Plotseling herinnerde hij zich een gesprek dat hij en zij eens hadden, over een Dom die de kleding van zijn sub afscheurde of afsneed met een mes. Het was een ...
  ... symbool van een nieuw begin, een manier voor haar om oude bagage los te laten.
  
  Ze haastte zich naar de slaapkamer en trok een oude jurk uit die betere dagen had gekend, de kleuren vervaagd en uitgewassen. Ze grabbelde in haar ondergoedlade en vond een oud paar en een beha. Ze gooide haar kleren uit en trok de anderen aan. Ze hoopte dat hij zich het gesprek zou herinneren als hij zich realiseerde wat ze aanhad.
  
  Net toen ze de jurk over haar hoofd schoof en gladstreek, hoorde ze zijn auto aan komen rijden. Ze ging in de woonkamer staan, met haar blote voeten en benen, en probeerde zichzelf in bedwang te houden. Ze wilde op dat moment zo graag, zo graag dat het leek alsof er koorts in haar brandde.
  
  Hij kwam de deur binnen, zijn ogen dwaalden over haar lichaam en vestigden zich uiteindelijk op haar gezicht. Ze kon zijn gedachten bijna horen kloppen. Ze keek toe hoe hij haar bestudeerde. Ze wist precies op welk moment hij het begreep, en ze staarden elkaar een lang moment aan. Ze voelde hoe haar handen zich weer tot vuisten balden, haar lichaam bereidde zich voor.
  
  "Weet je het zeker?"
  
  vroeg hij rustig.
  
  Ze haalde diep adem en zei:
  
  "Ja."
  
  Ze begon van hem weg te lopen, plotseling onzeker, maar hij gaf haar geen kans om weg te lopen. Snel kwam hij over de paar meter die hen scheidden en greep de voorkant van de jurk in zijn grote hand. Zijn andere hand greep haar haar, en hij hield haar daar, starend in haar ogen.
  
  "Dus, je wilt vechten, hellcat?"
  
  vroeg hij ...
«1234»