1. Tre Systrar (Drie... - 64


  Datum: 20-8-2017, Categorieën: Romantisch Auteur: Maxine, Bron: Opwindend

  Veel tijd krijgt Roald die week niet meer. Het is druk op zijn werk, en dan moet hij ook nog tijd vrij maken voor de rechtszaak.
  
  De nieuwe informatie blijkt erg goed te zijn, en nu staat Roald nog veel steviger in zijn schoenen. Maar dan breekt toch echt de dag aan, dat Roald zijn rechtszaak tegen STK gaat beginnen. Omdat de zaak veel publiciteit heeft gekregen, is er ook veel interesse van de pers. Het is voor Roald en zijn advocaat niet eenvoudig zomaar het gerechtsgebouw te betreden. Het lijkt bijna of Roald beroemd is, zo erg verdringen zich de journalisten om Roald heen. Maar uiteindelijk geraken ze binnen, en daar gaat het een stuk gemakkelijker. Roald is best zenuwachtig, hij is het gewend om zelf de controle te hebben, maar nu is hij aan anderen overgeleverd en dat laat hem wat oncomfortabel voelen.
  
  Vandaag is de rechtszaak tegen STK, nadat STK al eerder de strafzaak tegen hun heeft verloren. En al meteen van het begin af aan, probeert STK Roald in een slecht blaadje te zetten. Maar de advocaat van Roald weert die aanvallen vakkundig af.
  
  De advocaten van STK roepen Roald in de getuigenbank, iets wat de advocaat van Roald al verwacht had. Roald neemt plaats in de getuigenbank en de advocaat van STK vuurt vragen op hem af. Ze proberen het contract, dat Roald met STK had, af te wenden als onduidelijk en vaag. Maar Roald had dat goed laten nakijken, en heeft daar ook nog enkele wijzigingen in laten aanbrengen. En daar heeft STK voor getekend, maar nu willen ...
  ... ze de rechter overtuigen, dat deze wijzigingen niet legitiem waren.
  
  De advocaat van STK zegt tegen Roald: ‘Wat deed u zich ertoe leiden om de voorwaarden van het contract te laten wijzigen door uw jurist?’
  
  ‘Nou, dat is heel eenvoudig. Ik was het niet eens met de voorwaarden, die STK stelde, dus heb ik mijn jurist opdracht gegeven een nieuw, aangepast ontwerp. Die heb ik ze vervolgens opgestuurd, voordat ik die later ondertekend heb. Dat zijn echt heel normale praktijken, echt niets apart.’
  
  ‘Nou, volgens mijn cliënten heeft u niet voldoende duidelijk gemaakt, dat ze gewijzigd waren.’
  
  ‘Dat lijkt me sterk. Er zat een begeleidende brief bij, waarin duidelijk vermeld was, dat ik de voorwaarden heb laten aanpassen. Bovendien waren de veranderde voorwaarden duidelijk gekenmerkt, en de oude voorwaarde, conform de wetgeving ook keurig doorgehaald, zoals het juridisch gebruikelijk en vereist is. En dat hebben ze keurig ondertekend, waarvan de bewijsstukken hier aanwezig zijn. Ik vind derhalve ook, dat het mij niet kan worden aangerekend, dat uw cliënten de stukken niet zorgvuldig lezen.’
  
  ‘Dat was niet de vraag, mijnheer De Vries. Edelachtbare, zou u mijnheer De Vries willen vertellen, alleen de vragen moet beantwoorden, die ik hem stel?’
  
  De rechter zegt: ‘Ik deel uw mening niet. U vroeg mijnheer dat het niet voldoende duidelijk was, dat mijnheer de Vries de stukken heeft laten aanpassen. Dat heeft hij zeer duidelijk kenbaar gemaakt. En het staat hem in zijn recht om ...
«1234...17»